Zwaar transport- of aslastverklaring

Op uw voertuig moet een zwaar transportverklaring of een aslastverklaring door de fabrikant of importeur zijn afgegeven. Hierop staat beschreven wat een aantal technische maxima zijn van het voertuig. Een zwaar transportverklaring verdient de voorkeur. Mocht deze niet op het voertuig verstrekt kunnen worden, dan volstaat een aslastverklaring. Deze kunt u aanvragen bij de fabrikant of importeur van de onderwagen van uw bergingsvoertuig.

Aanvraagbrief zwaar transport- of aslastverklaring