Veelgestelde vragen

Welke marge wordt aangehouden als mijn voertuig te zwaar is?

Er wordt geen marge aangehouden.
Ik heb wel een vrijstelling, maar nog niet alle benodigde documenten. Mag ik gebruik maken van de vrijstelling?
 
Nee, de vrijstelling mag alleen gebruikt worden als aan alle voorwaarden wordt voldaan die op de vrijstelling zijn aangegeven.

 

Wat moet ik doen als ik bij een te bergen vrachtauto kom, die te zwaar is om mee te nemen. Moet ik die laten staan?
 
De vrachtwagen mag wel afgesleept worden, mits de maximum snelheid beperkt te blijft tot 15 km/h en dient de rijdende combinatie afdoende te worden beveiligd door middel van in ieder geval een daarachter rijdend voertuig met zwaailichten zoals omschreven in de Regeling Optische- en Geluidssignalen. In dit geval dient de regionale verkeerscentrale van Rijkswaterstaat onverwijld in kennis te worden gesteld.