Opgave Technische capaciteiten onderwagen

Aangezien er meer technische grenzen van belang zijn om veilig te kunnen bergen, dan de aslasten alleen, is er een aanvullende opgave noodzakelijk van een aantal voor berging specifieke waarden. Deze opgave dient door de fabrikant/importeur ingevuld te worden.

 In het zeldzame geval dat een fabrikant of importeur zich niet kan uitspreken over een of meerdere technische grenzen die vermeld staan, mag/mogen deze ook door TNO Automotive te Helmond worden vastgesteld.
Het adres van TNO Automotive luidt:
TNO Automotive
Postbus 756
5700 AT Helmond
De contactpersoon bij TNO Automotive is ir. S.T.H. Jansen.
Hij is te bereiken onder nummer 040-265 26 24.
Aangezien het bepalen van technische grenzen een gecompliceerde aangelegenheid is, kunnen hier voor u aanzienlijke kosten aan verbonden zijn.
Het verdient de voorkeur om in overleg met de importeur/fabrikant tot een oplossing te komen.