Ontheffingsattest

Op basis van de door de fabrikant of importeur opgestelde zwaar transportverklaring of aslastverklaring stelt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een ontheffingsattest op. Dit is een officiële verklaring dat de RDW de zwaar transportverklaring of aslastverklaring acceptabel en technisch verantwoord acht. U krijgt de zwaar transportverklaring of aslastverklaring niet terug, dus u dient deze voor het verzenden te kopiëren.

Het ontheffingsattest wordt door de RDW naar u per e-mail verzonden.
Belangrijk: Het feit, dat er op een voertuig een ontheffingsattest is verstrekt door de RDW, betekent niet dat met dit voertuig de wettelijke aslasten mogen worden overschreden.  Alleen in combinatie met een vrijstelling bent u (binnen de voorwaarden van de vrijstelling) niet gehouden aan de wettelijke aslasten.