Inlichten instanties over goedkeuring/afkeuring

Als uw voertuig het hele traject doorlopen heeft en goedgekeurd, danwel afgekeurd is, dient u daarvan in kennis te stellen:

Verkeerscentrum Nederland
Centraal Meldpunt Vrachtwagenongevallen