Documenten

De volgende documenten zijn van belang in het hele traject en dienen als origineel in het voertuig aanwezig te zijn:

AVKL

Dit document wordt door bergers soms ingestuurd als zijnde een OTCO. Dat is niet hetzelfde. Op aslastverklaring staat alleen iets over een last die een as maximaal mag hebben. Een OTCO bevat veel meer informatie. Overgenomen wordt de instantie en de datum. De AVKL is geen vereist document, aangezien de ORDW alleen afgegeven wordt door de RDW indien een AVKL aangeleverd wordt. Dus als er een ORDW is, is er ook een AVKL geweest met gelijke waarden.

AVKL

BKI

Dit betreft het certificaat welke door de keuringsinstantie is verstrekt. Deze wordt normaal gesproken éénmaal verstrekt en kent daarmee een onbeperkte geldigheidstermijn.

BKI

CKI

Dit betreft het certificaat welke door de keuringsinstantie is verstrekt. Deze wordt normaal gesproken éénmaal verstrekt en kent daarmee een onbeperkte geldigheidstermijn.
CKI

ICKI

Dit is het rapport welke door de keuringsinstantie is verstrekt na afloop van de keuring voor ingebruikname. Dit document beslaat meerdere pagina’s. Vaak een pagina of zeven. De meeste keuringsinstanties gebruiken hiervoor hetzelfde rapport als voor een periodieke keuring. Daarom goed opletten of aangegeven staat of het ingebruikname betreft. Het 1e jaar na ingebruikname geldt dit document tevens als periodieke keuring.

ICKI

KKB

Dit document wordt afgegeven door de RDW. In uitzonderingsgevallen kan het ook een buitenlands kentekenbewijs betreffen. Overgenomen wordt het nummer, de instantie en de datum. De tenaamgestelde is het bergingsbedrijf, een daaraan gelieerd bedrijf of de eigenaar van het bedrijf.
KKB

ORDW

Dit document wordt verstrekt door de RDW. Overgenomen wordt het nummer, de instantie en de datum.
ORDW

OTCO

Dit is het document wat door de importeur/fabrikant van het voertuig wordt verstrekt. Het bestaat uit 3 pagina’s. Wijzigingen in dit document maken het ongeldig.

OTCO

PCKI

Dit is het rapport welke door de keuringsinstantie is verstrekt na afloop van de periodieke keuring. Dit document beslaat meerdere pagina’s. Vaak een pagina of zeven. De meeste keuringsinstanties gebruiken hiervoor hetzelfde rapport als voor een ingebruikname keuring. Daarom goed opletten of aangegeven staat of het een periodieke keuring betreft. Let op: Dit is het enige document wat een beperkte geldigheid kent van 1 jaar.

PCKI

SKI

Dit document wordt door de keuringsinstantie verstrekt en kent meestal 6 pagina’s. Er zijn meerdere versies, maar ze lijken sterk op elkaar. De afgiftedatum is altijd na juni 2008.
SKI

VRWS

Dit document wordt verstrekt door Rijkswaterstaat. Het mag maar op 1 voertuig tegelijk afgegeven zijn. Het kent 3 pagina’s. Het moet verstrekt zijn aan het bedrijf die het voertuig gebruikt.

VRWS