Beoordeling ter goedkeuring

Kopieën van de zwaar transportverklaring / aslastverklaring, ontheffingsattest, de opgave technische capaciteiten onderwagen en het besluit tot vrijstelling dienen ook naar uw keuringsinstantie gestuurd te worden.

 De gewichten die geconstateerd en vastgelegd zijn tijdens de herweging zullen vergeleken worden met de vrijstelling en de daarbij behorende documenten. Indien bij die vergelijking geconstateerd wordt, dat één of meer technische grenzen van het voertuig worden overschreden, in onbeladen of in beladen toestand, zal het voertuig afgekeurd worden.
Als het voertuig binnen de technische grenzen blijft, zal deze goedgekeurd worden, mits het voertuig ook aan de andere eisen voldoet. Indien een voertuig eenmaal volgens deze nieuwe werkwijze goedgekeurd is, behoeft deze bij de jaarlijkse keuring niet opnieuw gewogen te worden. Dit geldt natuurlijk niet indien het voertuig belangrijke constructiewijzigingen ondergaat.
Indien een voertuig wordt afgekeurd, loont het de moeite om in samenwerking met de dealer en eventueel met het bedrijf, dat de bergingsinstallatie heeft geleverd, te kijken wat de mogelijkheden zijn om het voertuig aan te passen, zodat het wel kan bergen zonder de technische grenzen van het voertuig te overschrijden.