Achtergronden

In het verleden was er weinig geregeld rondom zware bergingsvoertuigen, als het ging om de aslasten. In de praktijk werden aslasten veelvuldig overschreden, terwijl het voertuig het wellicht technisch best aankon.

¬†Op basis van deze informatie en het maatschappelijke belang van het snel kunnen wegslepen van gestrande vrachtauto’s is besloten tot de mogelijkheid tot verkrijging van een vrijstelling voor zware bergingsvoertuigen.

Als basis voor het verstrekken van de vrijstelling en het verdere gebruik van het bergingsvoertuig staat centraal dat de wet niet onnodig beperkend hoeft te zijn, daar waar het voertuig technisch veel meer aankan.

 Daarom sluit de wetgever zich aan bij de technische mogelijkheden van het voertuig, zoals weergegeven wordt in een opgave van de fabrikant of importeur van de onderwagen van het bergingsvoertuig.
Aan het gebruik van de vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Voorbeelden hiervan zijn een lagere toegestane snelheid en de verplichting dat banden met voldoende draagvermogen zijn gemonteerd.
Deze site beschrijft het te doorlopen proces van goedkeuring voor een zwaar bergingsvoertuig en dient daarmee als informatiebron voor bergingsbedrijven.