Home

Welkom op de site met informatie over de vrijstellingsregeling voor zware bergingsvoertuigen.

Hier wordt alle benodigde uitleg gegeven over de stappen die doorlopen moeten worden om met een zwaar bergingsvoertuig op de snelwegen te mogen bergen in het kader van CMV-meldingen.